…….

تو دستمون یه خنجره
رو گردن ماها طناب
یا زندگی رو می کشیم
یا میده ما رو پیچ و تاب

نفرت تموم هستیشه
سرهای ما رو می بره
زالویه بی رحم و کثیف
خون ما ها رو می خوره

بیدار مونده منتظر
تا اینکه اشتباه کنی
یک لحظه خوبت کافیه
خورشید و تویه چاه کنی

میلادتم با گریه بود
از اولش افسرده ای
تو بهترین وضعیتم
یه عمر با غم زنده ای

سیگار وهم و آرزو
رویه لبامون دود شد
فریادمون تویه گلو
با هق هقی نابود شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/61701کپی شد!
646
۲