….

از درد دوریه تو دلم دوباره خونه
تو تنهایی می میرم اینو دلت میدونه

بازم غریبه شدی با رسم با وفایی
تنگ دلم برای روزای آشنایی

باهم قرار گذاشتیم باهم باشم تاابد
نمی دونم چی بگم دروغ میگفتی شاید

ازت خبر ندارم تو ترس و انتظارم
تمام من تو بودی دیگه تورو ندارم

بدون دستای تو تنم اسیره درده
دلم میگه یه روزی دوباره برمیگرده

باور نمی کنم من حرف دلم دروغه
رفتی که بر نگردی دور و برت شلوغه

جا تو دلت نداشتم دلم رو جاگذاشتی
بیشتر که فکر میکنم اصلا تو دل نداشتی

https://www.academytaraneh.com/61324کپی شد!
995
۱۶