تولد جوونه

میشه زندگی رو با چشمای زیبای تودید
با تو همصدائی کرد و با تو فریاد کشید
تن تنهائی رها کرد و به تنهائی سپرد
عکس همراهیو توی قاب آسمون کشید

میشه دیوارای زندگی رو مهر بوسه زد
بجای جاده خاکی به یه راه شوسه زد
میشه دو بال قشنگ عشقو از هم وا کرد
تو دل پر زدنا پرواز بی پروا کرد

آخ که رو ابرا نشستن
کتاب دیروزو بستن
روزای زیبارو دیدن
نقشه فردا کشیدن
چه حالی داره
فکرشم شادی میاره

شب توو قایقی نشستن
چش به آسمونا بستن
دریای بالارو دیدن
با چشا ستاره چیدن
چه حالی داره
وقتی قلبم جائی داره

میشه اون ستاره هارو دونه ، دونه، دونه چید
چیده هارو به نخ انداخت و دور خونه کشید
شمع غم رو با یه فوت به روی دل خاموش کرد
توی باغ زندگی تولد جوونه دید
*************
مسعود خلیق اخلاقی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/61251کپی شد!
974
۲۰