دل به دریا زدم

دل به دریا زدمو تنها شدم تو این سفر
میرم مسیر عشقمو نداری از دلم خبر
تنها ترین تنهای شهر بی کس و دلگیرم ولی
واسه رسیدن به چشات میرم به سمت هر دری
دست به دعا ها بردمو صد بار بی تو مردمو
زنده شدم به عشقتو منتظر برگشت تو

https://www.academytaraneh.com/6082کپی شد!
983
۲۲