دل به دریا زدم

دل به دریا زدمو تنها شدم تو این سفر
میرم مسیر عشقمو نداری از دلم خبر
تنها ترین تنهای شهر بی کس و دلگیرم ولی
واسه رسیدن به چشات میرم به سمت هر دری
دست به دعا ها بردمو صد بار بی تو مردمو
زنده شدم به عشقتو منتظر برگشت تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: