عصر بی مهدی (عج)

میدونم وقتی میای ما دیگه نیستیم
واسه ی برگشتنت ، بت ها شکستیم
تا بگیم از عصر بی مهدی گذشتیم
میدونم وقتی میای ، یارات زیادن
امون از فاصله ها که دوری سازن
میدونم بعضی ها هم دوستت ندارن
اما من دوستت دارم، خیلی زیادم
نمیخوام به این غزل بگم خدافظ
اما رفتنی باید رفت الله حافظ
دور می شیم از همدیگه موقعه ی رفتن
میگن رفتنم عزیزه وقتی خسته ای از هستن

https://www.academytaraneh.com/60557کپی شد!
557
۲