هیـولا حرف آخــر روبزن الان..

سوار کشتی تو دریای طوفانی،میون موج و مهتاب و مترسک ها
کمین مرگ میگیرم ازامشب من،هدف:آدم نما بعضی عروسک ها

میخوام تنها برم به جنگ اونایی ،همونا که دل و بازیچه میکردند
نقاب عشق زدند برصورتک اما ،هیولا بودن و خفاش شب گردند

میخوام اززخم دیرینه بگم اینبار،همونی که واسم یک حکم تحریکه
هیـولا حرف آخــر روبزن الان ،بدون که انتقــام ایـن روزا نزدیکه

https://www.academytaraneh.com/60331کپی شد!
1111
۲۴