آروم بگیر ارومیه

http://www.takpayamak.com/wp-content/uploads/2012/08/Ali_Daei_21.jpg

 

دلم دوباره غم گرفت؛ درد ِ عجیب بَم گرفت

چشایِ زاگرس بازم خونی شده،ماتم گرفت


گریه تو کوچه ها گرفت، زمین دوباره بد شده

خزر بغضش ترکید ،اونم دچار مد شده …


سهند زیر گریه زد طاقت نداشت پَر شدن وْ

پروانه ها پریدن و، این واژه ها تَر شدن وْ


آروم بگیر ارومیه پروانه هات پری شدن

پر می زنن دور خدا ؛ آغوش دلبری شدن


می دونم خون ِ دلت ؛خون می بارم به پای تو

آرووم بگیر هموطنم ،من بمیرم به جای تو

 

ترانه ناله سر زد وْ ، این آسمون کبود شده

ای وایْ خدا دیدی تو هم،زمین چقد حسود شده


 

درد دوتامون یکیه آروم بگیر ارومیه

آهنگ مون گریه شده؛ قلب دوتا مون زخمیه

آروم بگیر ارومیه غصه که پایون نداره

خدا حواسش به توءِ محاله تنهات بذاره

آروم بگیر ارومیه …آروم بگیر ارومیه

 

 

https://www.academytaraneh.com/5929کپی شد!
1240
۲۳