روعشقت پانذاری بادبادک

منو تنها نذاری بادبادک
رو قلبم پا نذاری بادبادک
نرو تا آسمونا رو ببینی
دِلِتُ جا نذاری بادبادک
نرو بالاکه می ترسم کلاتُو
توهم بالا نذاری بادبادک
یادت باشه به اون بالارسیدی
رو عشقت پانذای بادبادک
زمین جای بدی می شه نباشی
منو اینجا نذاری بادبادک
داری می ری یادت باشه لباتو
لب ِ دریا نذاری بادبادک
از اون بالا حواست باشه پایین
منو تنها نذاری بادبادک
مهدی نژادهاشمی

https://www.academytaraneh.com/59106کپی شد!
859
۷