بازی

مگه ما نسبتی با هم داریم

چرا اینقد روی من حساسی

مگه من چقد تورو میشناسم

مگه تو چقد منو میشناسی

 

باورم نمیشه عاشق باشی

باورت نشه که عاشق باشم

فک نمی کنم که صادق باشی

فکرشم نکن که صادق باشم

 

همه ی عمرمو بازی کردم

همه ی عمرتو بازی کردی

با دروغام تورو راضی کردم

با دروغات منو راضی کردی

 

ته عاشق شدنو می دونم

ته عاشق شدنو می دونی

من یه عمری به خودم مدیونم

تو یه عمری به خدا مدیونی

 

https://www.academytaraneh.com/58975کپی شد!
1182
۶