جذرعاشقی

جذرچشای نازت مدنگامودزدید
نسخه عاشقیمو بایه اشاره پیچید
ازاولین نگاهت هستی مو ساده باختم
باچشمای قشنگت قصه عشقو ساختم

ابروهای کمونت یه کوه پرغروره
اون دوتاچشم ابی یه کهکشون نوره
نگاه مهربونت یه اسمون ستارس
واسه رهایی ازغم .همیشه راه چارس

حادثه حضورت قیامتی به پاکرد
دل تنگی باوجودت باقلب من ودا کرد
من غرق غصه بودم .عشق توساحلم شد
تواوج بی کس ها هم صحبت دلم شد

توچشمه زلالی ابی ترازهرابی
واسه شروع قصه تو یه پلان نابی
وقتی یه لحظه خیره توچشم تومیمونم
یه دنیا مهربونی توی چشات میخونم

وقتی بهم میخندی .غصه میشه فراری
ته میکشخه تودنیام .روزای بیقراری
وقتی که هستی پیشم.عاشقترازهمیشم
ارومترازهمیشه دل بسته تومیشم

وقتی توگفتی هستی تا اخرش کنارم
گفتم که ارزویبی. بهتر ازاین ندارم
گفتم فقط توشب هام چشم تومی درخشه
چشمای تو امیدوبه زندگیم می بخشه

https://www.academytaraneh.com/58382کپی شد!
968
۲۵