اومدم

اومدم این همه راهو تا که حاجتم رواشه

اومدم با یه اشارت غمی تو دلم نباشه

بوی عطر حرم تو میپیچه توی دل من

اومدم حاجت روا شم حرمت قلبمو نشکن

قربون صحن و سرات و قربون کبوترات شم

اومدم اگه بذاری جلوی چشات فدات شم

اومدم بغض گلومو بشکنم آروم بگیرم

اومدم تا با نگاهت از دوباره جون بگیرم

این دل سنگ منه پرپر شده تو لحظه ها

اگه بذاری این دلم بیاد پابوستون آقا

قربون صحن و سرات و قربون کبوترات شم

اومدم اگه بذاری جلوی چشات فدات شم

 

https://www.academytaraneh.com/58075کپی شد!
1099
۲۶