فکر فردا

.

شده کار شب و روزم خواستن اما نرسیدن
شاید این راهشه شاید عاشقونه دل بریدن

توی اوج خستگیهام موندم اینجا تک وتنها
دیگه نا نداره قلبم واسه ناروا شنیدن

زخمیه نگاه خستم خسته از تو رو ندیدن
پرو بالش بسته اما ژر شوق پرکشیدن

نره یادت که هنوزم رنگ و بوی خنده هامی
آره هستی و میمونی معنی ترانه هامی

مثل خیلیا که موندن یه جایی گوشه ی قلبم
توهم اونجا خونه داری روح سبز لحظه هامی

تو رو به غم نگاهت که شب پر از ستارست
به صدای گرم ونابت که یه عالمه ترانست

تو رو به دشت شقایق نگو شوقمو ندیدی
از میون لحن حرفام به ترانه نرسیدی

شک ندارم شک نکردی به دلم به لحن حر فام
با همین امیده شاید که هنوزم فکر فردام

  

ریحانه صفری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/56284کپی شد!
1161
۱۳