بغض

اگه ساکتم باز و دلشوره دارم

اگه غصه هام و رو کاغذ میارم

اگه دل سپردم به این خط خطی هام

مـن از بـغـض لبـریزم و گریه می خوام

یه عمری نوشتم تو رو توی شعرام

ولی مـن هـنـوزم کـنـار تـو تـنـهـام

چه شبها گذشت و پر از گریه بودم

تو لـجـبـاز و ویـرونـه میـشد وجـودم

هنـوزم نفـهمیـدم این کـار کی بود

کی دیوار شد بین ما قصه چی بود

یه شب بازم از نو منو زیر و رو کن

منـو بین شعـرای من جستجو کن

تو بانوی مهتاب این خونه بودی

بهشتم ، گل ِنـاز ِ دردونه بودی

بیا پس بزن ابر و از آسمونم

که من آرزومه کنارت بمونم

بذار باز نو شه شب عاشقانه م

که من عمریه همنشین ترانه م من

https://www.academytaraneh.com/55649کپی شد!
1330
۱۴