اینجا هوا سرده

اینجا هوا سرده

 

اینجـا هوا سرده ،تـو پیش اون گرمی

رفتی تـو آغوشش،چیزی نمی فـهمی

اینجـا هـوا سـرده , نامـرده نامـرده

اونکه تو رو اینجور,از من جـدا کـرده

اینجا هـوا سرده ،من بی تو یخ میشم

شیرین من بودی.من بی تو تلخ میشم

اینجا هـوا سرده ،من بی تو یخ میشم

شیرین من بودی.من بی تو تلخ میشم

اینجـا هـوا سـرده ،پـاهـام بـی حسه

من بی تو تو جاده،چی میشه این قصه

اینجـا هـوا سـرده دستـام مـی لـرزه

این زندگی بی تو، مُفت هم نمی ارزه

اینجا هـوا سرده ،من بی تو یخ میشم

شیرین من بودی.من بی تو تلخ میشم

اینجا هـوا سرده ،من بی تو یخ میشم

شیرین من بودی.من بی تو تلخ میشم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55628کپی شد!
1751
۱۰