خدایا..

خدایا تو فقط موندی

برای این دل تنهام

چه ظلمی کرده این قلبم

که پُشتش به منه دنیام

 

خدایا تو که آگاهی

از این دردی که موزونه

به این دنیا بفهمونش

برای من یه زندونه

 

بازم گریه یه عادت شد

من از شادی گریزونم

خدایا تو کمک کن که

تا این دل رو بخندونم

 

از این چشما دیگه خستَم

همیشه دارن می چِکَن

تمومه خاطراتِ من

مثه پازل هزار تِکَن

 

خدایا کاسه ی صبرم

می بینی پُرِ اشکامه

یه آه ِ مثه آتیشَم

نشسته لای ِ حرفامه

 

کویرِ این دلِ شومم

اسیرم تو همین جمله

تمومه درای دنیا

خدایا رو به من قفله

 

می دونی حاجتم اونه

تو این سجده چه خاموشم

تمومه آیه های تو

خدایا شد فراموشم

 

https://www.academytaraneh.com/5523کپی شد!
1219
۵۹