«حریق تن»

اینم یکی دیگه از ترانه هام که تو همین روزای اخیر روی کاغذ آوردم…
               «حریق تن»
سایه های ســـربار  / گونه های تبـدار
سرخی لب در شب /  پیرهن تن در تب
جـای امن آغوش / حـادثه تا کابوس
حــادثه تا بســتـر /  بستری بی فانوس
عطر ناب یک زن  /  لمس کال یک تن
بوســه سـرخ تو /   گونه لخت من
«شاه پری قصه های من باش / تا سپیده در حریق تن باش»
بی هوا روشن شو/  بی تپش خوابم کن 
آتشـی در من شو  / سرکشم رامم کن
پوست تو نرم و نوازشگر و ناب
تن داغ من کویر
تن داغ تو سراب
«شاه پری قصه های من باش /  تا سپیده در حریق تن باش»

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/54486کپی شد!
858
۴