یه حبه قند

یه حبه قند

داره دنیاتو میسازه ببین اون با همین لبخند
چه طعمی داره این قهوه کنار این یه حبه قند
دلت قرصه بدون ترس بدون مرزی  خوشبختی
فرشته اومده پیشت نبینی باز دیگه سختی
غماتو با خودش برده همین دلبستگی امروز
میفته اتفاقی نو از این لحظه واست هر روز
حسودی کرده بت شهرم کنار اون سرت بالاس
شمارو هرکیم دیده  داره حس میکنه تنهاس
همه احساس تو اینه دلت کنده میشه از جاش
درست وقتی که دلتنگی میشه از اون دورا پیداش

https://www.academytaraneh.com/54178کپی شد!
798
۹