شهر آواز

بیا دلم تازه بشه دوباره با رنگ چشات

بیا که این کوچه ی دل بگیره بو از نفسات

بیا که با خنده ی تو این شعرو آغاز کنم

صدای شادی تو رو یه شهر آواز کنم

تو قفس فکر تو باز ، دوباره من بسته شدم

دیگه از این فاصله ی همیشگی خسته شدم

نگاه من فقط تو رو داره به تصویر میکشه

بیا که نقش موندنو ، دوباره تقدیر بکشه

منم منم عاشق تو ، تویی تویی خونه ی من

تویی که تو(و) فکر توئه ، این دل دیوونه ی من

(( محمد قیصری ))

از این نویسنده بیشتر بخوانید: