خوشبختی نزدیکه

خیالم راحته با تو
چقد آروم و بی دردم
چقد خوشحالم از اینکه
توو چشمای تو می خندم
خیالم راحته عشقم
تو احساس ِ منو می خوای
شریک ِ قلب ِ من هستی
نفسهای منو می خوای
چقد زیبا و رؤیایی
تو اینجا، پیش ِ من هستی
با لبخندِ تو آروم
چه خوبه دل به من بستی
داره می لرزه قلبِ من
چقد این شور ، شیرینه
تو مجنون ِ دلم هستی
شدیم یک عشق ِ دیرینه
بیا با من توو آغوشم
دلم ، تنها تو رو میخواد
به جون ِ هردومون عشقم
که تا آخر می مونم پاد
https://www.academytaraneh.com/51295کپی شد!
966
۳۹