گریه نکن

گفتی گلم گریه نکن
تنهات نمیزارم گلم
اشکاتو پاک کن تو گلم
تنهات نمیزارم گلم
تنهاییامو پس بزن
شدم واست یه سر پناه
گفتی برامی همه کس
تنهام نزار تو یک نفس
شدم واست یه سر پناه
تو جاده های پر غبار
شدم فقط یه جای پا
تو جاده های پر غبار
گفتی برامی همه کس
اون کسی که حتی نشد
باهاش بمونی یک نفس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/51045کپی شد!
838
۳