کمکم کن

دور نشو ازم عزیزم ، غرورِ دلم شکســــــــتی

تو همون عصای پیری ، روی خاطرم نشستـــی

***

گلمُ به انتظارِ ، ریزشِ بارون اشکــــــــــــت

تو کویرِ خشک و تشنم، آبشُ پس داده مشکت

***

کمکم کن جسم و جونم ، زیرِ رگبارِ گلولـه

کمکم کن کمکم کن ، شاهِ مرگِ من عجوله

***

صدامُ دریا شنیده ، تو غروبِ دلربایی

تو نگو باور نکردم ، راهِ عشقِ بینوایی

***

تو بیا آهسته پیشم ، دردِ دنیامُ می بینــی

با طلوعِ قرصِ ماهت ، میمونی اون نازنینی

***

کمکم کن کمکم کن ، غرقم و دستم بگیــر

کمکم کن کمکم کن ، پس نگو که دیرِ دیر

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۰۱/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/50073کپی شد!
624
۸