جمعه

نبودی روز جمعه

انگاری پر از بهونه ام

درک کن ندیدمت باز

دیگه بی تو نمیتونم

روز جمعه با نبودنت

از همیشه تلخ تر بود

تو نبودی, تک و تنها

مرگ واسم ساده تر بود

«غایب همیشه حاضر»

حاضرم برات بمیرم

حاضرم تموم شه عمرم

ولی دستاتو بگیرم

جمعه هایی که تو نیستی

میشه تعطیل حس و حالم

من ته قصه رسیدم

بی خیاله بی خیالم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/49565کپی شد!
660