مثله تو ندیدم

منتظر نقداتون هستم پیشاپیش ممنون!

من تو این دنیا ندیدم کسی که مثل تو باشه
کسی که قلب کوچیکم عاشق خندیدناشه

من تو این دنیا ندیدم کسی رو مثل تو عاشق
کسی که همیشه باشه با دل من صاف و صادق

من تو این دنیا ندیدم کسی رو مثل تو دلپاک
تویی که دنبال عشقی نه یه احساس هوسناک

من تو این دنیا به جز تو کسی مهربون ندیدم
مثله اهنگ صدات من هیچ کجایی نشنیدم

من تو این دنیا به جز تو نمیخوام هیچ چیزی دیگه
من دوست دارم عزیزم اینو قلبم داره میگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46494کپی شد!
929
۱۰