دوباره من به دنبالش

می خوام برم دیگه خستم

من از عطر خدا مستم

راهی برای برگشتن

دستامو به خدا بستم

 

اونم میگه یادت باشه

باید تو دنیا بمونی

تا هر وقتی که من هستم

هیچ وقت نگو نمی تونی

 

بازم از دست دادم اونو

حتما اونم این می دونه

تا هر وقتی که  نباشه

خاموش می مونه این خونه

 

دوباره من به دنبالش

دارم دنیا  رو میگردم

تا اون وقتی که پیدا شه

پایین میاد اشک سردم

 

خونم(خونه ام) پر نور و روشن شد

انگار بازم خدا اینجاس(اینجاست)

یادم نبود خدای من

هیچ وقت نرفته ،پیش ماس(ماست)

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46051کپی شد!
871
۱۹