شب عاشقانه ها

زیر سقف آسمون نور ملایم ماه
ما دوتا تنها باهم نظاره گر خود خدا
ستاره چشمک میزنه تو روتو برمیگردونی
ستاره ها خاطرخواتن ولی تو با من میمونی
عجب شب قشنگیه کنار تو بدون مرز
زنده بودن بدون تو فقط خیاله یا یه فرض
ریتم نفس هات بهتر از صدای ویالن سله
زندگی بدون تو قد یه پلک هم مشکله
فقط بمون کنار من برای من برای من
تو شوق زنده بودنی ای بهترین رویایه من
کاشکی که این شب قشنگ یلدای ما دوتا بشه
کاشکی که هرچی غصه هست از من و تو جدا بشه
باربد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: