اعتکاف

باسکوت خندهامون/در دلم چیزی صدا کرد

رفتنت هلهله هامو/تو اوج صدا، بی صدا کرد

مثل تنهایی کشتی/تو هجوم سبز دریا

واسه ناخدا میاره/قبله ای از جنس رویا

تو نبودت خونه من/کعبه شد، طواف کردم

در عزای رفتن تو/باز اعتکاف کردم

حال خونه ای رو دارم/حال اون خونه کلنگی

اون عمارت رویایی/وای، چه دنیای قشنگی!!!

حسن یوسفای گلدون/رنگ لبات گرفته

راه بن بست گلویم/عطر صدات گرفته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/43963کپی شد!
772
۱۰