بی رحمی

پشیمون میشی اون لحظه ، که من نیستم  تو این خونه

از اون حرفای تلخِ تو ، ببین قلبم چه داغونـــــــــــه

***

می خوای آهسته برگردی ،نیا جایِ تو اینجا نیــــــــس

می دونی لحظه ها ابرن ، چشات از غصه می شن خیس

***

تو سختی ها من و کشتی ، همون روزای بی رحمی

شکستی دلم با حرفت ، ندارم از تو هیچ سهمــی

***

پشیمون میشی وقتی من ، از این شهرت جدا می شم

بخوان آوازِ خوشبختی ، چو قطره من فنا میشــــــم

***

میرم یه جای خیلی دور، می رم بازم نمی گـــردم

نمی تونم با تو باشم ، از این زندگی دلســـــردم

***

همش تکرار این واژه  ،  ندارم از تو هیچ سهمی

شکستی دلم با حرفت ،  همان روزای بی رحمی)

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۵/۰۱/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/43528کپی شد!
669
۱۰