میدون اعدام

 

دود از منه سیگار بهونه‌س

دردم یه درد عاشقونه‌س

اینجا محبت گفتنی نیست

این بدترین رسم زمونه‌س

میدون اعدام محبت

می‌چرخه می‌چرخونه مارو

این بازی دنیای عشقه

با دست تو می‌بنده دارو

مردا همه مردن تومیدون

می‌میرم از بوی جنازه

من موندمو میل مجازی

وقتی فقط مردن مجازه

پوسیده عشقای روکاغذ

افسانه‌ها افسانه بودن

حتی همین لیلی و مجنون

با عاشقی بیگانه بودن

باور کنید اما نه حالا

سی سال ازین حالا گذشته

صدبار گفتند و شنیدیم

عمری که رفته بر نگشته

 

https://www.academytaraneh.com/43158کپی شد!
1132
۱۳