کسی مثل من….

توو چشمام نگاه کن که قده چشام

کسی صورتت رو تماشا نکرد

کسی آیه های خدایی رو توو

لبای  پر از درد تو جا نکرد

کسی لحظه هاتو بهارون نکرد

کسی مثل من نذر بارون نکرد

کسی قده تو عشقو بازی نداد

کسی مثل من صحنه سازی نکرد

صدای شکستن،نفس،دلهره

کسی مثل من بیقراری نکرد

تودر گیر رویای پروانه و

کسی مثل من با تو سازش نکرد

برای توه تو کسی مثل من

امیدو نیاورد و خواهش نکرد

منو مثل من عاشقی کن یه روز

با حسی که مجنون ولیلی نکرد

https://www.academytaraneh.com/42498کپی شد!
1319
۴۲