گوشه دنج

گوشه دنج

شبیه گریه های تلخ، مث بغض ترک خورده

دوباره خاطرات تو، منو تا عمق شب برده

هیاهوی نگاه من، تو این ساعت چه خاموشه

تن این لحظه خیس و، فقط تشویش می پوشه

یکی یاد نگاهت رو تو ذهنم ساده می کوبه

نفهمیدی که حال من بدون تو چه آشوبه

خرابه اونقدر حالم! که تو فکرت نمی گنجه

برام یک لحظه غمگین مث یک گوشه دنجه

مث یک گوشه دنجه… مث یک لحظه غمگین…

خرابه اونقدر حالم….

دوباره سهم من از تو شبای سرد و مفرط شد

تو خیلی ساده می رفتی که اینقد حال من بد شد

نو فک کردی که با رفتن فقط گریه شرو میشه

ندونستی که دنیامون یه لحظه زیر رو می شه

خرابه اونقدر حالم! که تو فکرت نمی گنجه

برام یک لحظه غمگین مث یک گوشه دنجه

ترانه سعید سلطانی

آهنگ و تنظیم آرمان اسماعیلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/42490کپی شد!
1285
۲۰