تولدِ دلم

تو سحر گاهِ شبانه صدای تو رو شنیدن

تو هوای عاشقانه نافِ عشقِ تو بریــدن

تو سپیده ی طلوعی تو جمالِ زندگانی

تو هدیه ی الهی با سبد گلهاتُ چیدن

***

ای دلم مبارکِ مبـــــــــــــــــارکِ

خوشگلم مبارکِ مبــــــــــــــارکِ

عیدِ نوروزت شده شمع و چراغ

رقص و شادیها گلم مبـــــــارکِ

***

تو سفیدی مثل برفی تو یه طفلِ ناز نـــــــــــــازی

چشم سبزی مثل ماهی با یه لبخندی می بازی

دل گشایی خیلی ساده تویی آرامـــــــشِ دردی

با کلامت با سلامت می دونی آینده ســـــــــازی

***

ای گلم مبارکِ مبـــــــــــــارکِ

تولّدت مبارکِ مبـــــــــــــــارکِ

ماهِ اول باز کردی اون چشات

نیمه شب خندیدنت مبارکه

***

ماه و خورشیدش کنارت ای ستاره ی وجودم

تو فضای عاشقانه چشمِ مهتابی گشــــودم

خاطره دارم همیشه یادمه آهی کشیـــــدم

وحشتی دلم گرفته ترسِ دنیا رو که دیـــدم

***

خوش خبر مبارکِ مبـــــــــــــــارکِ

همسفر مبارکِ مبـــــــــــــــــارکِ

ساختی با درد و غم در زندگــی

ای گهر مبارکِ مبـــــــــــــــــارکِ

***

سالگردِ شادمانی کادوی دلم خریــــــــــدم

در هوای مهربانی کیکِ نو گلم بریـــــــــــدم

همه کف زدن برای کاردِ پیشینه ی دستم

نقابِ عشقِ درونی روی سنبلم کشیــدم

***

تاجِ سر مبارکِ مبــــــــــــــــارکِ

دل ببر مبارکِ مبــــــــــــــــــارکِ

توی دنیای پر از ژرفای  عشق

مژده گر مبارکِ مـــــــــــــبارکِ

***

من که باورم نمیشه تو یه روزی بچّه بـــــودی

توی باغِ سرنوشتم نو گلِ یک غنچه بــــــودی

سالها با بی قراری همچو ابری می گذشتن

دلم تا چشم گشوده توی دستم فرچه بودی

***

مو طلا مبارکِ مبـــــــــــــــــــــارکِ

ای بلا مبارکِ مبــــــــــــــــــــــارکِ

باورت شده که صد ساله شدی

دل جلا مبارکِ مبـــــــــــــــــــارکِ

***

روز تولدم ۰۳/۰۱/۱۳۴۰

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۱۲/۱۳۹۱

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/41679کپی شد!
666
۴