سکوت بی توقف

سکوت بی توقف

بذار ازاین سکوت بی توقف

همه دلتنگی هامو پس بگیرم

اگه این قصه از آخر شروع شه

شاید از اسم تو رد شه مسیرم


تو طعم خشکسالی رو گرفتی

با قلب تو طبیعت قهر کرده

بدون اینکه فکر چیزی باشم

نبودت این کویرو شهر کرده


هنوزم باورش سخته ولی تو

با این دلشوره ها همدست بودی

تو خوشبختی رو از ریشه سوزوندی

نفهمیدی که توو بن بست بودی !!!


تو بی من رو به سمت گریه میری

میدونم تنها میشی توو نبودم

تو از دنیای من چیزی ندیدی

آخه چشماتو بستی روو وجودم


یه روزی عمق دردامو می فهمی

می دونم که نباشم سرد میشی

بازم دلتنگی و دلشوره داری

داری از قلب دنیا طرد میشی


بذار از این سکوت بی توقف

تموم گریه هامو پس بگیرم

اگه این قصه از آخر شروع شه

شاید از اسم تو رد شه مسیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: