بی تـــــــــو موندن

بی تـــــــــو موندن یــه قرار شد
یــــه قــــــــــــرار واسه همیشه
رفـــــــــــتـنت راز ِ دلــــــم شــد
بــــــودنـــت انـــگار نــــمی شه

مــــن کــــــه آرزوت نــــــــبـودم
چــــرا لــــحظه هام هَــــدر شد
بــــرنــگشتی تـو بـه شب هام
هـــرشبــــم بی تو به سَر شد

پَــر گــــرفــــتی از تُـــو شعــرام
بـی بـــــهونــــه مـــنو رونــــدی
خـــــیلی آسـون دل بــــریـــدی
هــــــر تـــــــرانه رو سوزونـــدی

هـــــر کِــــسی داده فــریــــبــم
پُـــــر شــدم از حـس ِ نـــــفـرت
مَــــــــرد ِ تــــــو داره مــیــمیــره
تــــوی ِ لــحـظه سَـر ِ فــــرصت

دیــگه بـــی زارم از احـــسـاس
دلـــی کـه تُــو هـرجا بــاخــــتم
خــــــودمو دادم بــه تــــقـدیــــر
من کـیم ؟ از من چی سـاختم

زنــــــدگــی نــاکــوک ِ نـــاکــوک
خــــــیره مــــوندن بــه نــگـاهی
کــــه کَسی ســـــــازمو نـشنید
یــــــاد ِ ما نیست حتی گــاهی

“امیرحسین اسماعیلۓ “

https://www.academytaraneh.com/39857کپی شد!
800
۴