برو

هوایِ خونه باز سرده
رویِ تکرارِ رقصیدن
دلم خسته شده انگار
ازین پنهونی بوسیدن

چرا هر لحظه می شینه
همه ، فکرایِ بد اینجا
چرا باید بری امشب
ازین خوابیدنِ رویا

درِ خونه همش بازه
مگه زندون و می دیدی
توو این آینه یِ قدی
چرا عشق و نمی دیدی

تمامِ اشکِ من ریخته
رو این دستمالِ آبی رنگ
با این کینه وداع کردی
با حرفای بد و نیرنگ

تمومِ آرزوت این بود
بری از لحظه هایِ من
برو امروز هوا خوبه
بارون ، آرومِ و نم نم

https://www.academytaraneh.com/3925کپی شد!
948
۱۶