من یه آسمون می خوام

من یه آسمون می خوام

که

جا    شِه

توو پَهنی ی ِ سینهَ ش …  دِلا !

دلا  جا   شَن!

دِلای ِ مَحرَمُ

پاکُ

بی ریا  !

من می خوام

بَزَک  کُنِه

هر

دلی رو

دستِ  …

خدا

دستای ِنور وُ …

بلور ِ ..

.پنجه ی ِ فرشته ها !

 

راه ِ آسمونو می خوام…

که

سرازیز شِه

توو دالون ِ چِشا…!

رویِ نردبون  ِ

روءیا

تُندُ تند

قَد بکشیم

برسیم

تا

تَهِ

خواب ِ بچه ها!

پامونو

یواش بذاریم

که

مَبادا

بشکنه

دِلِ قُرصِ  نورِ ماه!!!

قُلَکِ قِلقِلَکُ

تِکون بدیم…

جیرینگ جیرینگ !!!

صدایِ

خنده

بپیچه …

تویِ

گوشِ آدما!

من فقط …

می خوام

یه …ریسمون…  !

برسونم

خودمو

به

مَخمَلِ

آبیِ بام ِ  آسمون!

من فقط

ریسمون

می خوام!

سینه یِ   پِهنِ…

یه آسمون می خوام!

 

https://www.academytaraneh.com/37841کپی شد!
865
۲۷