هم تــــــرانه

ترانه ی نسل تو/ بلوغ اندیشه بود

تو عصر جاهلیت / اصیل و با ریشه بود

ترانه ی نسل تو/ نویدِ روشنی داشت

قلبی به وسعتِ عشق/ پیشینه ی غنی داشت

ترانه ی نسل تو / کوچه رو بن بست ندید

تو فصلِ کوچِ رویا / مثلِ پرستو پرید

ترانه ی نسل من /  لهجه ی برف و تگرگ

قهوه و فنجون و فال / ژستی با سیگارِ برگ

ترانه ی نسل من / خورشید و اب پاشی کرد

رو سقفِ تیره ی شب / رنگین کمون کاشی کرد

ترانه ی نسل من/  هزارو یک ِاستاتوس

معیارِ ارزش شده/ لایک و کامِنتای لوس

ترانه ی نسل من / رو به مدرنیته باز

ملو دی‌های هاووس و/ تِرنس‌ و راک یا که جـاز

ترانه ی نسل من / البوم بی مجوز

به خط قرمز که نه /  رسید به مرز هرگز

خوندنِ این ترانه / همیشه ارزوته

ای هم ترانه پـــــــــاشو / که صحنه پیشِ رووته

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37291کپی شد!
1818
۱۵۰