سفر….

دلم لکِ  زده یه سفر برم یه جایِ خوبُ ساکتو زیبا
یه جایی پُر گوشفیلِ ماهی که بریزِ رو موجای دریا

یه جای دنیا شبیه بهشت که بشه  تو اون خوابِ خوشُ دید
با جیبِ خالی ماشینه ژیان با یه شاخِ گُل دلا رو خرید

به  یه محله که توی کوچه ش بوی کاگِلو دوستی  می پیچه
اسمونِ شب پُر از ستارس طلوعِ خورشید روبه روش هیچه

میخوام برم به شکارِ اُردک شکارِ ماهی، شکارِ اهو…
ولی افسوس که با این خیالات روشن نمی شه چراغِ جادو

دلم گرفته یه جایی برم یه جایی دور از چشم این دنیا
تو محلی که مردم هنوزم پشه بند زدن رو پُشتِ بوما

تو خونه ای که خانواده ها همشون با هم سفره می چینن
دلشون اندازه ی دریاسُ خیلی دنیارو  کوچیک میبینن

دلم لکِ  زده یه سفر برم یه جایِ خوبُ ساکتو زیبا
یه جایی پُر گوشفیلِ ماهی که بریزِ رو موجای دریا

ترانه:میلادنمکیان…

https://www.academytaraneh.com/37037کپی شد!
923
۴۲