فراموشی…

فراموشش کن و برگرد
از اول اشتباه کردی
خودت گفتی یه روز میام
حالا میخوام که برگردی

فراموشش کن اون روزو
فراموشش کن اون سالو
یه حال دیگه ای دارم
فراموشش کن اون حالو

منم تو فکرتم هر شب
منم تا صبح بیدارم
چرا فکر میکنی سنگم
چقدر میدی تو آزارم

جوابم خیلی آسونه
چرا اینقدر خاموشی
باید گاهی فراموش کرد
چقدر خوبه فراموشی…

https://www.academytaraneh.com/35926کپی شد!
977
۱۴