تیتراژ فیلم آبکی

از حال این روزام خبر داری  ،

وقتی چراغ خونه خاموشه  ؟

کم کم دارم از دست میرم تا

دستام برای زندگی روو شه

 

مثل یه بمب ساعتی  میشم

تیک  تاک  قلبم منفجر میشه

مثل تروریستی که توو حرفه ش

با خودکشی هاش مبتکر میشه

 

مشتت رو میکوبی به روح شعر

وقتی که  احساست سیاسی شه

شعرت رو میخونی و میذاری

از دست مردم باز عاصی  شه

 

این پنجره  بسته ست و خاموشه

فریاد ” آدم ها  ” ی نیمایی

با شعرهای شاملو خوش باش !

با حسرت  ” صد سال تنهایی  ”

 

ما ظاهرن از نسل امروزیم

روشن گر و حساس و بیداریم

” کافکا ” برامون نسخه میپیچه

تو کافه ها ” مسخ ” یه سیگاریم !

 

حالم بده مثل زمانی که

حرفای عشقت فلسفی باشه

چیزی نگی و منتظر باشی…

تا ادعای عشق چی باشه !

 

شیرینی این زندگی مثل

شیرینی حلوای روو قبره

من اختیارم رفته از دستم

من زندگیم جبره ….فقط جبره !

 

حالم بده مثل زمانی که

توو آلبومت عکسات تکی باشه

یا حس تلخ این ترانه ت باز

تیتراژ فیلم آبکی باشه !

https://www.academytaraneh.com/35829کپی شد!
1597
۶۷