دوسَم داره، دوسَم نداره!؟

منو هر شب که تاریکه، غمت راحت نمیذاره

منو گُلای پرپر که:

“دوسَم داره، دوسَم نداره” !؟

یه هوای سرد و پر معنی واسه سکوتِ من بسه

ببین این حس چیکار کرده که پاهام همیشه بی حسه…

بازم دستامو از حرص میذارم رو لبهام که

یه کم غرقِ تفکر شم

شاید باور کنم اینکه :

تو نیستی و بازم من، که دارم عشق می سازم

تو این میدون بی احساس دوباره من می بازم

منو هر شب که تاریکه غمت راحت نمیذاره

گلی که با تمسخر گفت:

هِه، دوسِت نداره!

(آذر ۹۱ بامداد روز شنبه)

https://www.academytaraneh.com/35719کپی شد!
1072
۲۵
۱