حرف از هیچی

سلام خدمت همه دوستان ببخشید اگه یکمی کوتاه شد..وقت تنگ بود و فل بداهه بود.

……..

هرجا رفتم با تو بودم هرجا رفتم تو رو دیدم

همه شب تنهایی هامو با یادت به صبح رسوندم

همه روزا همه شب ها چه دقیقه چه ساعت ها

به یاد تو من می رفتم توی جاده های خلوت.

همیشه تو رو تو قلبم می نشوندم اون وسطها

اما تو نخواستی باشی کنار من. توی رویام.

هر دقیقه که تو رفتی واسه من قدِ یه ساله

اما بازم نمیدونی دل من واست بی تابه

صدامو دیگه شنیدی. می بینی حسی ندارم

به تو من چند دفه گفتم تویی تو همیشه یارم.

اما دیگه بسه تنهام. بند اومد دیگه نفسهام

نمیخوام چیزی بگم که بشی شرمنده ی حرفام

اینو خواستم تا بدونی هنوزم برام تو خوبی

بدون هر حرفی که گفتم واسه قلبم بوده پوچی.

نه دیگه چیزی نمی خوام. تنهایی واسم چه خوبه

یه هدیه از تو بودش که منو کرده دیوونه

دیگه حرفی ندارم که واسه گفتن مونده باشه

حرفام بودن همه هیچی اما آخه چیه چاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/35342کپی شد!
991
۷

  • مرسده (زهرا) عباس زاده کوتاه نبود. ولی بنظرم مشکل وزنی داشت. موفق باشی @};-
  • حمید محمدی سلام،با نظر آقای مجید صادقی موافقم،البته خودمم اشکال توی کارام زیاده @};- @};-
  • فرزانه امیرپور زیبا بود @};- @};- @};- @};- ممنون =D> =D> =D>
  • حسین خزایی دوست من مسابقات playoff نبود که ترسیدی حذف بشی .. نازنین فک کنم منبع الهام ترانه شما این ترانه بود ... ‫وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ ‫وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ ‫ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰي ﻧﺪارم ‫ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ ‫دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ ‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم ‫ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ ‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم ‫ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ ‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم ‫ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم ‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم (( ‫ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم ‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم)) ‫ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم ‫اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ ‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدي ‫اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت ‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدي ‫ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ ‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ ‫ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ خوب حالا دوست دارم این ترانه چندین بار بخونی .. گوش بدی .. بد ترانه خودت و بخونی .. اولین چیزی که توو ترانه خودت بهش می رسی نبود قافیه و .... ترانه زیاد بخون ... زیاد گوش بده ... آموزش وزن به زبان ساده (( دکتر سید مهدی موسوی)) فک کنم می تونه رفیق خوبی برات باشه .. یه سر بی این آدرس بزن .. در قسمت موضوعات جلسه به جلسه پیش برو http://diaphragam.persianblog.ir/ @};-
    • حسین خزایی البته یه عذر خواهی بهت بدهکارم .. امیدوارم جسارت نبوده باشه .. دوست دارم حالا که تصمیم به حضور در این فضا گرفتی نهایت استفاده رو داشته باشی. زنده باشی @};-
  • سعید عباسی خسته نباشي ترانه حرف داشت ولي وزن.. پاينده باشي @};-
  • مجید صادقی سلام سهراب جان ترانه زيبايي بود ولي كاش ويرايشش ميكردي بعد ميذاشتي تو آكادمي قافيه ها مشكل داره همچنين بعضي جاهي مشكل وزني داره يا لااقل من نتونستم روون بخونم موفق باشي