حجب و حیا

دلم شکست از آن نگاهِ تو ، بازم هوای عاشقی کـــــرده

نمی دونه دو رنگه شد عشقت ، فصلِ بهار پژمرده و سرده

***

خسته شدم تحمّلم کم شد ، نیا دیگه درِ دلم بستــــــــــم

تو می شماری لحظه های شاد ، جامِ دلم چون شیشه بشکستم

***

در آسمانم رخِ تو زیباست ، باور بکن چشماتُ می بینم

از دوریت غمی نداره دل ، آدابِ تو جوشیده آیینــم

***

بشکن بزن تو جشنِ غمازان ، آنقدر برو به جشنِ مهمونی

فاصله ها پوشیدی با قهرت ، به این صفای دلم مدیونی

***

دلم می خونه باطنِ عشقت ، تو آینه عکسِ دلت دیــــــدم

صندوقِ رازت می شماره غلط ، غیر از خطاهایی که بخشیدم

***

حجب و حیا نجابتت تک شد ، با این نقابِ چادری پوشید

یادم میاد پای نمازی تو ، اشکِ دلم از ابرِ تو باریــــــد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/35237کپی شد!
772
۱۱