……

کسی نیس کنارم که آغوشمو واسش وا کنم هرچقدر اون بخواد

کسی رو ندارم براش تب کنم که وقتی بره گریه بارون بیاد

توشهرخیالم اگه گم بشم کسی روندارم که پیدام کنه

دارم روزِ روشن میگم عاشقم، کسی اینجا نیس حتی دعوام کنه

کسی رو ندارم که حسم کنه خدایا خرابم دلم تنگشه

همونی که عمری منو بازی داد، حالا فهمیدم از دلِ سنگشه

حالا اسمِ نازش شبا رو لبم شریک و هم آغوشِ بغضم شده

بازم دستامو حلقه کردم ولی یه چیزی از آغوشِ من کم شده…

دارم آرزو می کنم تو دلم که برگرده و عشقو یادم بده

قسم میخورم جون بدم پای اون اگه حتی آخر به بادم بده…

                                                               اگه حتی آخر به بادم بده…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/33150کپی شد!
1189
۳۴