مری کریسمس

به ضرباهنگ ناقوس کلیسا
به روح مریم پاک … روح عیسی
به انجیل قدیمی دست مادر
به آزادی چن دسته کبوتر
به آب پاک برای غسل تعمید
به برق اون صلیبی که درخشید
به گرمای حضور خانواده
سر میز اون دعای خیر و ساده
به سکه های ده سنتی تو جوارب
دلای منتظر ، چشمای بی خواب
به فریاد رهایی از ته دل
به هدیه ی قشنگ بابا نوئل
به کاتولیک ، پروتستانی مذهب
به زنگ ساعت دوازده شب
درخت کاج آذین کریسمس
بیا اعلام کن حکم آتشبس
میون ما و سربازای دشمن
بشه تکلیفمون این لحظه روشن
برقصون پرچم سفید صلحو
صدای تپش قلبا رو بشنو
بذار پایین تفنگو مرد سرباز
قدم رو … پیش … سمت جشن و آواز
بیا با من بنوش شراب گندم
به شادی و سلامتی مردم
به پاس جشن سال نو برادر
کنار هم بخونیم توی سنگر
همین لحظه با خوشحالی از این پس
بگو رفیق من … مری کریسمس

حامد کاوه ئیان
شب کریسمس سال ۲۰۱۳
ایده این ترانه از یک داستان سرچشمه گرفته شده که واقعی است و این داستان در بحبوحه جنگ جهانی اول شب کریسمس شکل گرفت بخاطر جشن سال نو و عید کریسمس سربازان دو طرف برای چند ساعت صلح می کنند و جنگ را برای مدتی کنار می گذارند حتی با هم دست می دهند و عید را به هم تبریک می گویند . این داستان تأثیر زیادی بر روی من گذاشت و این ترانه را پدید آورد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/33119کپی شد!
1645
۷۶