از عشق تو…

وقتی به تو فکر میکنم
انگار نشستی روبروم
با تو جوونه میزنه
باغچه زرد آرزوم
***
شنیدن صدای تو
برای من یه مرحمه
طنین خنده های تو
دلیل رفتن غمه
***
حیف که نمیشه تو رو دید
نه میشه از تو دل برید
باید فقط به پای تو
به آخر قصه رسید
***
از عشق تو همش باید
ابری باشه چشمای من
به یاد تو فقط باید
غم باشه تو شعرای من
***
اگه غم و غصه تو ئی
فقط دلم غصه میخواد
میخوام که باورت بشه
دوست دارم، خیلی زیاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3266کپی شد!
1006
۱۲