بهار

باترنم های بارون

روی شیرونی خونه

میشه که بهارو حس کرد

تولطیفی به طراوت بهاری

تو آتیش بازی مرداد توچشات

مثه پائیز توقشنگی

مثه آذر رنگ به رنگی

اما من پیرم وخسته

مثه اسفند رو به آخر

توبیا نذاربمیر

م تا بازم بهارو ببینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3166کپی شد!
823
۶