شاعر ناب

شروعم کن منو با شعر

میخوام نایاب ترین باشم

اگر تو شاعرم باشی

میتونم شعری زیبا شم

بساز از من یه شعر نو

صدام کن با غزل هر روز

منو از واژه لبریز کن

منو صد بار بخون در روز

بخون تا من تو این پیله

با فکر پروانه خواب شم

بخون تا از غم این حبس

با دست های تو آزاد شم

منو هم شکل یک رویا

عزیز کن مث خواب گل

عزیز کن مث اون شبنم

که دل داده به برگ گل

نذار زخمی ِ کابوس شم

تو تسکین ِ حقیقت باش

منو باور بکن ، نشکن

تو پاسدار غرورم باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/31428کپی شد!
669
۷