جا نمی شی!

اینجوری دست و پا نزن             توی دلم جا نمی شی
دلمو زیر و رو کنی               توش دیگه پیدا نمیشی
خیلی دلم پره ازت              جا واسه حرفای تو نیست
اونکه دلش دست تو بود             حالا دیگه پای تو نیست
تو رفتی و یکی اومد                توو قلب من جاتو گرفت
همون روزایی که یکی             اومد و دستاتو گرفت
اونکه نشسته توو دلم              خیال رفتن نداره
هیچیِ اون مثل تونیست              خیلی با هات فرق داره
برو یه کم قدم بزن              فک کن به کارای بدت
فک کن ببین چی شد یهو           اینقد بلا اومد سرت
بخاطر حرفای تو               عشقمو از دست نمیدم
دلی که کندم از دلت              دیگه بهت پس نمیدم
تو رفتی و یکی اومد                توو قلب من جاتو گرفت
همون روزایی که یکی             اومد و دستاتو گرفت
اونکه نشسته توو دلم              خیال رفتن نداره
هیچیِ اون مثل تونیست              خیلی با هات فرق داره

https://www.academytaraneh.com/29689کپی شد!
853
۲