خداحافظ

خداحافظ گل خونه, خداحافظ یاس و پونه
خداحافظ منم رفتم, کسی اینجا نمیمونه
یه روزی اومدیم دنیا, حالا هم کوله ای بستیم
چه فکر کردیم که تو دنیا,همیشه تاابد هستیم
حالا این ثانیه ها رو , همش تو فکر دیروزم
همش افسوس دارم که , چرا اندوه و غم خوردم
مگر تا چند روزی من,در اینجا در زمین بودم
حالا که دیره فهمیدم, چه کوتاه فکر من بودم
ببین که لحظه ی آخر , دو دستم خالیه خالیست
بگیر عبرت ازاین دستام,دراین لحظه همین کافیست
صدامو میشنوید یا نه , شما که اومدید دنیا
نبندید دل به این پیله, که چیزی هست اون بالا
به من گفتند نفهمیدم , آدمهای قبل از من
من هم میگم عزیز من, یه لحظه اس زندگی کردن
خداحافظ همه دنیا, خداحافظ کوه و دریا
خداحافظ منم رفتم , خداحافظ همین حالا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29675کپی شد!
795
۲۶