سکوت مبهم

      سکوت مبهم

 

این همه لباتو روی هم ندوز

واسه حرفای تو من دلتنگم

تو که میدونی بخاطرت شده

باتموم دنیا من می جنگم


نمیدونی با سکوت مبهمت

چی به حال و روز این دلم میاد

من یه عمری چشم به راه تو بودم

فک نکردم که دلت منو نخواد


با سکوتت داری طعنه میزنی

انگاری که من باهات یه دشمنم

داره بغض گریه هام می ترکه

داره می لرزه تموم بدنم


تو بهم زل زدی اما نمیخوای

حتی یک کلمه باهام حرف بزنی

تو همش میرفتی با یکی دیگه

منه ساده فک می کردم با منی


حال و روزمو ببین تو این روزا

مگه این دل چه گناهی کرده بود

من نمیتونم چشامو وا کنم

آخه گریه چشمامو کرده کبود

 

https://www.academytaraneh.com/28583کپی شد!
975
۲۰